Wybierz warsztaty otwarte                                                                                             

       Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie otwarte 
                                                                                                                                                                 5  

 S P R Z E D A Ż

termin i miejsce       cena 
 Prospekting - jak skutecznie poszukiwać klientów?

26,27.06.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1250 zł 
 Profesjonalne zamykanie sprzedaży

11,12.06.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1350 zł 
 Psychologia i techniki sprzedaży

08,09.07.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1150 zł 
 Profesjonalna rozmowa handlowa

15,16.07.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

 950 zł 
 Sztuka prezentacji handlowej

26,27.08.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1150 zł 
 Profesonalna sprzedaż usług

28,29.08.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1250 zł 
 Coaching umiejętności sprzedaży

04,05.09.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1350 zł 
 Trening dla trenera w strukturach sprzedaży

11,12.09.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

 950 zł  

 

 O B S Ł U G A   K L I E N T A termin i miejsce
cena    

 Telefon - skuteczne narzędzie obsługi klienta w firmie                                                                                

05,06.06.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

 950 zł 
 Telemarketing - sprzedaż i umawianie spotkań

12,13.06.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1150 zł 
 Techniki obsługi reklamacji

16,17.06.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

 950 zł
 Profesjonalna obsługa klienta

18,19.06.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1150 zł
 Coaching konsultantów call center i contact center

19,20.06.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1350 zł
 Zarządzanie zespołem w call center i contact center

25,26.06.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1350 zł
 Proaktywność w obsłudze klienta

26,27.06.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1150 zł
 Asertywność i zarządzanie emocjami w pracy z klientem

01,02.07.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1150 zł

 

 N E G O C J A C J E termin i miejsce       cena

 Negocjowanie w stylu wygrana-wygrana                                                                                  

05,06.08.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1250 zł 
 Strategia i taktyka negocjacyjna

14,15.08.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1350 zł 
 Negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów                                                                                                  

19,20.08.2015,

Warszawa, Poznań, Kraków

1250 zł

 

 Z A R Z Ą D Z A N I E termin i miejsce      cena   

 Kierowanie zespołem                                                                                  

06,07.08.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1150 zł 
 Zarządzanie konfliktem

02,03.09.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1150 zł 
 Skuteczne motywowanie

04,05.09.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1150 zł
 Doskonalenie umiejętności menedżerskich                                                                                               

10,11.09.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1350 zł
 Komunikacja menedżerska

18,19.09.2015

Warszawa, Poznań, Kraków

1150 zł

 

Zajęcia w Warszawie odbywają się przy ul. Kopernika 30 - zapraszamy.

 

Zajęcia w Poznaniu odbywają się w Biurowcu DELTA przy ul. Towarowej 35; w Biurowcu OMEGA przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 A
oraz w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym Kochtex przy ul. Generała Kutrzeby 16 E - zapraszamy.