Agata Langer

Konsultant, trener, praktyk biznesu  

Ekspert w zarządzaniu i standaryzacji w strukturach sprzedaży ubezpieczeń. Kieruje projektami rozwoju kompetencji menedżerów wszystkich szczebli w zakresie zarządzania i rozwoju biznesu. Tworzy programy i gry szkoleniowe, ma 15 letnie doświadczenie trenerskie i ponad 5000 przeprowadzonych godzin warsztatowych. Jest absolwentką Studiów Doktoranckich w Katedrze Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu - uzyskała specjalizacje: zarządzanie potencjałem ludzkim, marketing, zarządzania firmą. Jest dylomowanym Menedżerem Zarządzającym LIMRA International, Inc. Pełniła funkcje zarządcze w strukturach sprzedaży ubezpieczeń jako Dyrektor Oddziału oraz Dyrektor Regionalny w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Compensa SA. Zarządzała projektami szkoleniowymi w Instutucie Rozwoju Biznesu w roli Dyrektora Merytorycznego obszaru Sprzedaży, Obsługi Klienta i Negocjacji. Proaktywnie angażuje się w projekty edukacyjne w ramach Innowatorium Zarządzania prowadzonego przez Fundaję Akredytacji Kierunków Ekonomicznych przy SGH w Warszawie oraz Klubów Młodego Odkrywcy koordynowanych przez Centrum Nauki Kopernik. Jest absolwentką Warszawskiej Akademii Filmowej i czynnie promuje edukację filmową. Prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci i młodzieży "Ekonomia dla Juniora". 


 

Monika Tabaczyńska

Stylista, wizażysta, kosmetolog

Ekspert w zakresie technik skutecznego wykorzystania wizerunku dla biznesu opartych o Licencję Międzynarodową Git Vare. Znakomity trener i praktyk profesjonlnego makijażu, wizażystyki, technik doboru zapachów i fryzur oraz kreowania wizerunku. Jest inicjatorką i współorganizatorką Mistrzostw Polski dla wizażystów i stylistów. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Edukacyjnych - uzyskała specjalizację Promocja zdrowia i socjoterapia. Prowadzi wykłady dla Akademii Walki z Rakiem oraz współtworzy programy przeznaczone dla osób powracających do zdrowia. Posiada licencję kosmetologa.

 


Dawid Kaiser

Prawnik, doradca, wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz członek Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Council of Bars And Law Societies of Europe). Specjalista w zakresie prawa gospodarczego w szczególności tworzenia, podziału i likwidacji spółek prawa handlowego. Doradza w sprawach ochrony przed nieuczciwą konkurencją i reprezentuje interesy przedsiębiorców w sprawach z zakresu upadłości, postępowań układowych i naprawczych. W swej pracy często wykorzystuje mediację jako nowoczesną formę rozwiązywania konfliktów. Doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca UAM  w Poznaniu, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz Regionalnego Ośrodka Edukacji we Wrocławiu.

 

 

Włodzimierz Chojnacki

Konsultant, trener, praktyk biznesu  

Posiada 15-letnie doświadczenie szkoleniowe, jest wykładowcą w sieci policealnych szkół detektywów i pracowników ochrony. Ma za sobą 26 lat służby wojskowej na stanowiskach dowódczych i wojskowych w jednostkach Wojsk Rakietowych i Artylerii. Prowadzi projekty doradcze w zakresie ochrony osób i mienia oraz opracowywania dokumentacji planów ochrony obiektów. Uczestniczy w organizacji i prowadzeniu warsztatów integracyjnych oraz eventów. Jest instruktorem strzelectwa sportowego, absolwentem Politologii i Nauk społecznych Uniwesytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Potencjałem Społecznym i Doradztwa personalnego w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych oraz Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie. Zarządzał Agencją Ochrony Certus w roli Prezesa Zarządu.

 

 

Marek Strąkowski

Filozof, dramaturg, reżyser, copywriter, inscenizator

Absolwent reżyserii na Akademie van Bauwkunst w Amsterdamie – autor wielu filmów reklamowych, programów telewizyjnych, reżyser teatralny i filmowy. Wykształcony w Toronto, USA i Holandii. Pracował w teatrach w Amsterdamie, Rotterdamie, Hamburgu, Litz, Łodzi (ZIZORO Reclamestudio, 4impact Creative Solutions, Teatro Stabile di Napoli „Bellini”, Theater 222 , Nieuwe Luxor Theater, Theater Fabriek, “Crea” Theate, Studio Hamburg , Zeisehallen Theatre , Theater PHONIX , Teatr Nowy). Współzałożyciel łódzkiego Teatru Fabrycznego – awangardowego i akcjonistycznego.

 

 

Marcin Langer

Konsultant, trener, praktyk biznesu  

Doświadczony trener i menadżer ma na swoim koncie 13 lat doświadczeń trenerskich i przeprowadzonych ponad 4000 godzin szkoleniowych. Jest autorem programów rozwojowych dla kadry menedżerskiej. Zarządza projektami w zakresie kierowania, rektutacji, selekcji, sprzedaży i obsługi klienta w strukturach sprzedaży branży ubezpieczeń. Jest ekspertem metodyki nauczania tradycyjnego i zdalnego - projektuje kursy elektroniczne, symulacje i gry szkoleniowe. Jest wysoko cenionym konsultantem w zakresie projektowania systemów i narzędzi wsparcia sprzedaży oraz metodyki szkoleń multimedialnych. Posiada Certyfikat e-Learning Instructional Designer’a uzyskany w Stanach Zjednoczonych przy współpracy z ASTD i Allan Interacitons, Inc. Zarządza projektami w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz opracowania systemu ewaluacji szkoleń. Ma doświadczenie w budowaniu struktur szkoleniowych, oraz ścieżek rozwoju zawodowego Trenerów.

 

 

Grzegorz Róziewicz

Konsultant, trener, praktyk biznesu  

Menadżer i szkoleniowiec z 21-letnim doświadczeniem – w tym siedmio letni staż pracy jako zawodowy trener – przeprowadził ponad 4500 godzin szkoleniowych. Absolwent Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Doradza w zakresie strategii motywacyjnej i komunikacji, prowadzi grupowe i indywidualne programy wsparcia, coaching i indywidualne konsultacje dla menedżerów. Projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania zespołem, technik sprzedaży i negocjacji, konstruktywnej komunikacji, motywowania, zarządzania konfliktem, prezentacji, obsługi klienta. Pełnił funkcje menadżerskie między innymi jako: Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, Menedżer Marketingu Zasobów TVP i Nowych Projektów, Dyrektor Obszaru Przywództwo i Rozwój Menedżerski Instytut Rozwoju Biznesu. Prowadzi terapię EEG BIOFEEDBACK i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej – sekcja EEG BIOFEEDBACK.


 

Wojciech Stachowicz

Copywriter, realizator dźwięku, lektor

Realizuje nagrania lektorskie do reklam, e-learningu, prezentacji oraz filmów. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżyneria Dźwięku. Wieloletni prezenter i realizator dźwięku w rozgłośniach radiowych między innymi Radio Kolor, Radio Eska, Radio Plus. Pełnił funkcje menadżerskie zarządzając działem reklamy oraz organizując imprezy plenerowe w Radio Plus Łódź.