Szkolenia i coaching umiejętności dla bankowców

Podczas warsztatów i sesji coachingowych bankowcy doskonalą swoje kompetencje zawodowe w zakresie umiejętności miękkich. Realizujemy programy efektywnościowe dla kadry kierowniczej. Programy te obejmują diagnozę poziomu kompetencji, analizę potrzeb szkoleniowych i dobór działań rozwojowych. Razem z naszymi Klientami określamy cele i założenia projektu - realizujemy pełny audyt potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Zarządzanie zespołem

 • Coaching i kierowanie aktywnością
 • Motywowanie pozapłacowe
 • Zarządzanie wynikami
 • Zarządzanie regionem sprzedaży
 • Zarządzanie talentami w banku
 • Sztuka bycia liderem i budowania autorytetu
 • Prowadzenie rozmów oceniających i separacyjnych

Marketing bankowy

 • Marketing w instytucjach finansowo-bankowych
 • Skuteczny e-marketing usług bankowych
 • Public relations banku
 • Social media marketing i budowanie wizerunku banku

Sprzedaż produktów i usług bankowych

 • Analiza potrzeb i oczekiwań finansowych klienta
 • Prezentacja oferty produktowej w ujęciu potrzeb i korzyści
 • Telefoniczna obsługa klienta
 • Proaktywny Telemarketing
 • Nowoczesna psychologia obsługi klienta w banku
 • Proaktywna sprzedaż usług bankowych
 • Sprzedaż doradcza usług bankowych
 • Sprzedaż i obsługa bankowa małych i średnich firm
 • Obsługa klientów VIP
 • Sprzedaż na rynku bankowości korporacyjnej
 • Sztuka prowadzenia trudnych rozmów z klientem - obsługa reklamacji
 • Komunikacja i autoprezentacja w kontakcie z klientem w banku
 • Techniki zamykania sprzedaży
 • Cross-selling i up-selling
 • Negocjacje w windykacji - skuteczne prowadzenie trudnych rozmów