Szkolenia i coaching umiejętności dla doradców i menedżerów

Doskonalimy umiejętności doradców leasingowych oraz kadry zarządzającej projektując i wdrażając skuteczne programy rozwoju kompetencji. Od 2005 roku aktywnie współpracujemy z liderami leasingu w Polsce, dzięki temu wypracowaliśmy autorskie narzędzia, które pozwalają na zwiększenie efektywności doradców i menedżerów w zakresie sprzedaży i zarządzania. 

 

Dla doradców leasingowych

 • Standard procesu sprzedaży
 • Aktywny prospekting
 • Profesjonalna analiza potrzeb leasingowych
 • Prezentacja językiem korzyści
 • Sztuka telefonicznego umawiania spotkań
 • Sztuka perswazji i wywierania wpływu w sprzedaży
 • Techniki zamykania sprzedaży
 • Budowanie relacji i zdobywanie rekomendacji
 • Nawiązanie współpracy z partnerem wendorowym
 • Budowanie wartościowych relacji z partnerem wendorowym
 • Negocjacje w biznesie
 • Taktyki negocjacyjne
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Etykieta w biznesie
 • Autoprezentacja
 • Szkolenia produktowe

Dla menedżerów

 • Standard procesu rekrutacji i selekcji doradców
 • Rozszerzanie kręgu wpływu w działaniach rekrutacyjnych
 • E-rekrutacja
 • Prowadzenie rozmów selekcyjnych
 • Wdrażanie adeptów
 • Coaching umiejętności w codziennej pracy
 • Indywidualny przegląd wyników doradcy
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Kierowanie aktywnością doradców
 • Zarządzanie wynikami zespołu
 • Autoprezentacja i etykieta w biznesie

Dla dyrektorów

 • Coaching menedżerów
 • Indywidualny przegląd wyników w regionie
 • Prowadzenie prezentacji podczas spotkań regionu
 • Sztuka perswazji i wywierania wpływu
 • Zarządzenie konfliktem
 • Negocjacje menedżerskie
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Zarządzanie wynikami regionu
 • Autoprezentacja i etykieta w biznesie