Szkolenia i coaching umiejętności dla kadry w strukturach sprzedaży ubezpieczeń

Doskonalimy umiejętności kadry zarządzającej projektując i wdrażając programy rozwoju kompetencji dla menedżerów sprzedarzy w branży ubezpieczeń. Warsztaty są oparte na sprawdzonych w realiach polskiego rynku metodach i narzędziach LIMRA International, Inc. Od 1995 roku aktywnie współpracujemy z liderami ubezpieczeń w Polsce, dzięki temu wypracowaliśmy autorskie narzędzia oparte na metodologii LIMRA, które pozwalają na zwiększenie efektywności menedżerów i doradców w zakresie zarządzania i sprzedaży.  

Etykieta w biznesie - spotkanie z klientem Posłuchaj: Etykieta w biznesie podczas spotkania z klientem. 

 

Dla doradców (agentów, reprezentantów)

 • Standard procesu sprzedaży
 • Prospekting
 • Profesjonalna analiza potrzeb finansowych
 • Prezentacja językiem korzyści
 • Sztuka telefonicznego umawiania spotkań
 • Sztuka perswazji i wywierania wpływu w sprzedaży
 • Techniki zamykania sprzedaży
 • Profesjonalny serwis i obsługa klienta
 • Budowanie relacji i zdobywanie rekomendacji
 • Sprzedaż dla firm
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Etykieta w biznesie
 • Autoprezentacja
 • Szkolenia produktowe

Dla menedżerów (kierowników zespołów)

 • Standard procesu rekrutacji i selekcji doradców
 • Rozszerzanie kręgu wpływu w działaniach rekrutacyjnych
 • E-rekrutacja
 • Prowadzenie rozmów selekcyjnych
 • Wdrażanie adeptów
 • Szkolenie doradców
 • Trening w terenie 
 • Coaching umiejętności w codziennej pracy
 • Prowadzenie spotkań zespołowych oraz indywidualnych
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Kierowanie aktywnością doradców
 • Zarządzanie wynikami zespołu
 • Autoprezentacja i etykieta w biznesie

Dla dyrektorów (dyrektorów oddziałów, dyrektorów regionalnych)

 • Standard procesu rekrutacji i selekcji menedżerów
 • Rozszerzanie kręgu wpływu w działaniach rekrutacyjnych
 • Prowadzenie rozmów selekcyjnych
 • Kierowanie systemem staży menedżerskich
 • Coaching menedżerów
 • Trening w terenie 
 • Prowadzenie prezentacji podczas spotkań struktury
 • Sztuka perswazji i wywierania wpływu
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Zarządzanie wynikami oddzialu/regionu
 • Autoprezentacja i etykieta w biznesie