OBSŁUGA KLIENTA

Jak reklamację przekształcić w długoletnią współpracę?

Klienci przychodzą i odchodzą. Jedni są zadowoleni i lojalni, inni stale szukają lepszych ofert. Jak związać z nami Klientów na długie lata? Współpraca musi satysfakcjonować obie strony – łatwo to powiedzieć, ale znacznie trudniej spełnić oczekiwania wymagających Klientów. Podczas warsztatów Uczestnicy doświadczają sytuacji, gdy Klienci stają przed wyborem: z którym partnerem biznesowym podjąć współpracę, do kogo wracać, a kogo omijać szerokim łukiem. Pokazujemy zależności między skutecznością w obsłudze, a osiągniętym zyskiem. Analizujemy aspekty psychologiczne i socjologiczne zachowań Klientów w różnych branżach. Przekazujemy najnowsze wyniki badań pozwalające określić sposoby wpływania na lojalność Klientów. 

NEGOCJACJE

Jak osiągać cele w trudnych negocjacjach?

„Czy mogliśmy uzyskać więcej?” – takie pytanie po zakończonych negocjacjach najczęściej pozostaje bez odpowiedzi. Uczestnicy podczas naszych warsztatów biorą udział w wielu grach negocjacyjnych, w czasie których mają okazję doskonalić swoje umiejętności osiągania sukcesu. Pokazujemy skuteczne techniki pozwalające zbudować relacje z partnerem negocjacyjnym oraz utrzymać ofertę korzystną dla obu stron. Wchodzimy w arkana erystyki, trenujemy obronę przed nieczystą grą, wykorzystując wiedzę psychologiczną. Wreszcie – poznajemy różne kultury negocjowania w międzynarodowym środowisku.

ZARZĄDZANIE

Skuteczna strategia w sytuacji kryzysowej?

Restrukturyzować czy zastosować prawo upadłościowe? To pytanie nurtuje wielu właścicieli firm. Jednak znacznie korzystniej dla firmy jest inwestować w menedżerów mających umiejętności rozpoznawania pierwszych oznak kryzysu i opanowania sytuacji kryzysowej w jej zalążku. Podczas warsztatów Uczestnicy poznają metody identyfikowania różnego rodzaju kryzysów w przedsiębiorstwie. Wypracowują skuteczne sposoby rozwiązywania złożonych problemów związanych z sytuacją kryzysową zarówno na poziomie finansowym, organizacyjnym, jak i personalnym. Kryzys to także szansa na innowacje, nową jakość, opanowanie większego rynku, odkrycie niszy dla produktów bądź usług – warto ją wykorzystać!

 

Dzięki współpracy z wysokiej klasy trenerami i ekspertami Atelier Biznesu zyskują Państwo dostęp do najlepszych praktyk warsztatowych, doświadczeń biznesowych, wiedzy i umiejętności konsultantów oraz praktyków zarządzania. Dysponujemy wachlarzem programów szkoleniowych dostępnych w ramach czterech działów tematycznych: sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji i zarządzania. Każdy z tematów może być realizowany w różnych wariantach. Oprócz tradycyjnych warsztatów dedykowanych proponujemy:

  • symulację biznesową jako zaawansowaną formę warsztatową,
  • wersję elektroniczną szkolenia (e-learning, m-learning, szkolenia audio),
  • program cykliczny jako sesje doskonalące i wdrażające umiejętności,
  • szkolenie otwarte jako spotkanie wielobranżow