Szkolenia i symulacje dla administracji publicznej

Wspieramy rozwój umiejętności kierownictwa i pracowników jednostek administracji publicznej. Podczas warsztatów oraz symulacji szkoleniowych uczestnicy doskonalą efektywność współpracy. Zadania rozwiązywane w ćwiczeniach oraz zagadnienia poruszane w ramach seminariów oparte są o aktualne przepisy. W ten sposób uczestnicy mogą łatwo zastosować nową wiedzę i umiejętności, aby skutecznie rozwiązywać problemy napotykane w codziennej pracy.

Zobacz: Szkolenie obronne- wykorzystanie techniki Mind Mapping do usprawnienia procesu planowania operacyjnego.
Posłuchaj: Pragniesz pokoju, szykuj się do wojny.
Posłuchaj: Jak postępować w trakcie działań antyterrorystycznych.

 

Szkolenia obronne

 • Wykorzystanie techniki Mind Mapping do usprawnienia procesu planowania operacyjnego.
 • Gry decyzyjne jako element procesu planowania operacyjnego.
 • Trening funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów.
 • Gra decyzyjna z zakresu realizacji wybranych zadań operacyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Zarządzanie kryzysowe
 • Zastosowanie metod identyfikacji i analizy zagrożeń (FTA, ETA, Analiza Bow-Tie) na potrzeby sporządzenia Raportu cząstkowego o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.
Optymalizacja i tworzenie nowych rozwiązań (Reengineering)
 • Optymalizacja obsługi klienta w urzędzie.
 • Metody mapowania i modelowania procesów w administracji publicznej.
 • Upraszczanie procedur metodą Lean Six Sigma.
Szkolenia kompetencyjne
 • Osobowość lidera, a styl zarządzania.
 • Kierowanie zespołem.
 • Zarządzanie sytuacją konfliktową.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Efektywna współpraca zespołów i jednostek organizacyjnych.
 • Asertywność w pracy zawodowej.
 • Planowanie i organizacja pracy,
 • Autoprezentacjia i etykieta w urzędzie.
 • Wywieranie wpływu i sztuka perswazji.
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce.