Szkolenia i konsultacje dla pedagogów i uczniów

Wspieramy rozwój kierownictwa, pedagogów oraz uczniów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki. Podczas warsztatów i konsultacji uczestnicy doskonalą swoje kompetencje zawodowe i społeczne. Zadania rozwiązywane podczas zajęć oraz zagadnienia poruszane w ramach warsztatów oparte są o najnowszą wiedzę i metodologię. 

Etykieta w biznesie - spotkanie z klientem Posłuchaj: Techniki asertywne - stopniowanie reakcji.
Etykieta w biznesie - spotkanie z klientem Posłuchaj: Elementy asertywnej komunikacji interpersonalnej.

 

Szkolenia dla Dyrektorów placówek oświatowych

 • Skuteczna strategia rozwoju szkoły - czyli jak efektywnie zarządzać placówką?
 • Profesjonalny menadżer oświaty – jak skutecznie kierować zespołem i osiągać cele edukacyjne?
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - jak opanować chaos?
 • Identyfikacja, analiza i zarządzanie ryzykiem w placówce.
 • Metody badania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz rady pedagogicznej.
 • Asertywność dyrektora placówki oświatowej.
Szkolenia dla nauczycieli
 • Konstruktywne ocenianie wiedzy, umiejętności i postaw.
 • Wykorzystanie metod projektowych w pracy edukacyjnej.
 • Nauka przez działanie - jak wzbudzić zaangażowanie?
 • Metody wspierania rozwoju i zarządzania talentami.
 • Kreatywne nauczanie i rozwiązywanie problemów w praktyce nauczyciela.
 • Sztuka motywowania uczniów do nauki – mowywowanie indywidualne i zespołowe.
 • Proaktywne wpływanie na budowanie relacji w grupie szkolnej.
 • Dynamika grupy oraz relacje wewnątrz i między-grupowe.
 • Doskonalenie komunikacji interpersonalnej - trening zachowań.
 • Efektywna komunikacja nauczyciela/wychowawcy z rodzicami.
 • Sztuka negocjacji według modelu Harwardzkiego.
 • Jak osiągać cele edukacyjne - sesja wymiany najlepszych praktyk.
 • Wykorzystanie e-learningu w procesie edukacyjnym.
 • Autoprezentacja i profesjonalny wizerunek w pracy.
 • Budowanie autorytetu lidera i mistrza.
 • Emisja i higiena głosu.
Szkolenia dla uczniów
 • Osobowość, a styl komunikacji.
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna.
 • Efektywna współpraca w grupie.
 • Asertywność w domu i szkole.
 • Planowanie i organizacja czasu.
 • Autoprezentacjia i savoir-vivre.
 • Wywieranie wpływu i sztuka perswazji.
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce.
 • Negocjować można wszystko.